Ubezpieczenie Procesu Inwestycyjnego

W trakcie budowy możemy na swojej drodze napotkać wiele trudności związanych z zagrożeniami jakie w tym czasie występują. Warto rozważyć możliwość ubezpieczenia procesów inwestycyjnych.

Poza pracownikami budowlanymi i inwestorem, również sam budynek narażony jest na szereg ryzyk. Należy tu wymienić czynniki takie jak, huragan, powódź, pożar, eksplozja czy też kradzież z włamaniem, albo kradzież materiałów budowlanych z posesji.

Te czynniki mogą spowodować sporo problemów jak też konieczność zainwestowania kolejnych środków finansowych. Realizacja prac budowlanych/montażowych niesie ze sobą również ryzyko wyrządzenia szkód osobom trzecim.

Rozwiązaniem idealnym na czas budowy jest zatem ubezpieczenie procesów inwestycyjnych. Okres ubezpieczenia może obejmować wszystkie etapy realizacji inwestycji jak również wybrany etap.

Ubezpieczenie budowy/procesu inwestycyjnego to:
Ochrona Przed Czynnikami Pogodowymi

W przypadku powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia, itd.

Ochrona Pracowników

pracujących przy realizacji budowy.

Zabezpieczenie Mienia

znajdującego się na placu budowy, jak np: materiały budowlane.

Poczucie Bezpieczeństwa

na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

W czym możemy pomóc?

Jeżeli masz pytania zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub na nasz numer telefonu.