Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych, czyli popularne ubezpieczenie OC jest specyficznym ubezpieczeniem chroniącym przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie OC?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, motoroweru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) zarejestrowanego w Polsce jest zobowiązany do posiadania komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Jest to polisa regulowana ustawowo, z czego wynika konieczność jej wykupienia. Za brak posiadania polisy OC grożą wysokie kary finansowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) każdy zarejestrowany w Polsce samochód musi posiadać ubezpieczenie OC, niezależnie od tego, czy pojazd jest użytkowany na co dzień, czy też garażowany przez lata. Z obowiązku opłacania składki OC zwalnia jedynie sprzedaż pojazdu (wówczas ubezpieczenie OC spoczywa na nowym właścicielu) oraz tzw. zezłomowanie pojazdu potwierdzone zaświadczeniem.

Ubezpieczenie OC ważne jest przez okres 12 miesięcy. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych przez niego szkód w razie zdarzenia. Krótko mówiąc, w razie ewentualnej stłuczki, poszkodowany otrzymuje środki finansowe na pokrycie szkód od ubezpieczyciela, u którego polisę posiadał sprawca wypadku.

Ubezpieczenie OC – zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie OC jest polisą, w ramach której firma ubezpieczeniowa przejmuje finansową odpowiedzialność w razie szkód wyrządzonych przez ubezpieczony pojazd. Dzięki temu sprawca kolizji drogowej nie musi wypłacać odszkodowania we własnym zakresie – dokonuje tego firma ubezpieczeniowa w ramach ważnej polisy. Świadczenie wypłacane jest zarówno w przypadku szkód na osobie (np. uszczerbek na zdrowiu) lub szkód na mieniu (np. uszkodzenie pojazdu, wjazdu na posesję). Właściciel pojazdu nie otrzyma odszkodowania z własnego ubezpieczenia OC, jeśli z własnej winy spowodował wypadek.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest zawierane na okres 12 miesięcy. Właściciel pojazdu ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli chce poruszać się pojazdem przed jego zarejestrowaniem w Polsce, musi wykupić polisę przed wprowadzeniem pojazdu na drogę publiczną. Właściciel pojazdu ma obowiązek zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany. Dotyczy to również tych pojazdów, które garażowane są przez długi już czas. W ten sposób nie można doprowadzić do tak zwanej luki w ubezpieczeniu. W przeciwnym razie właściciel pojazdu może być obciążony karą pieniężną.

Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania polisy. Jeżeli posiadacz pojazdu nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy w tym samym towarzystwie.

Czynniki, które mają wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej OC

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od określonych przez ubezpieczyciela czynników, dlatego możliwe są różnice rzędu nawet kilkuset złotych w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Przede wszystkim cena ubezpieczenia zależna jest od następujących czynników:

 • rok produkcji samochodu – im starszy samochód, tym wyższa składka OC,
 • marka i model samochodu,
 • wiek klienta – im młodszy kierowca, tym cena ubezpieczenia OC wyższa,
 • pojemność silnika,
 • okres posiadania prawo jazdy.

W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych istotną kwestią mającą wpływ na wysokość składki OC jest strefa regionalna, w której zarejestrowany jest pojazd. W dużych miastach ruch komunikacyjny jest dużo większy, co wiąże się bezpośrednio z częstszymi kolizjami drogowymi. Sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej w mniejszych miejscowościach czy na wsiach. W związku z tym właściciel auta we Wrocławiu zapłaci dużo większą składkę ubezpieczeniową OC niż ten w Myślenicach.

Oprócz przedstawionych wyżej czynników mających wpływ na wysokość składki istnieją jeszcze inne dodatkowe zniżki i zwyżki, które towarzystwa ubezpieczeniowe samodzielnie ustalają. Firmy takie mogą również uwzględnić zniżki poprzednich ubezpieczycieli. Towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają najczęściej zniżek za:

 • bezszkodową jazdę – maksymalnie do 60%,
 • kontynuację ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela,
 • jednorazową opłatę składki za cały rok,
 • inwalidom i kombatantom wojennym przysługuje 50% zniżki.

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe można wyróżnić na rynku?

10 najbardziej popularnych towarzystw ubezpieczeniowych:

PZU S.A. – to najstarsze i najbardziej doświadczone towarzystwo ubezpieczeniowe działające w Polsce. Jego szybki rozwój rozpoczął się w 1952 roku, kiedy to firmie PZU został przyznany monopol. Powszechny Zakład Ubezpieczeń posiada szeroką ofertę w zakresie ubezpieczeń OC, AC, zarówno w Polsce, jak i za granicę. Dominuje na rynku pod względem wielkości obrotów, sieci placówek, liczby klientów oraz zatrudnionych agentów. PZU S.A. działa na polu ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. Posiada najbardziej rozbudowaną sieć dystrybucji, pozwalającą klientom na łatwy dostęp do placówek firmy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

WARTA S.A.– firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych, ponieważ istnieje na rynku od 1920 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. posiada szeroki wachlarz ubezpieczeń, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Oferta ubezpieczeń Warta jest bardzo elastyczna. Każdy klient może sam określić warunki i przedmiot ubezpieczenia i stworzyć produkt odpowiadający jego indywidualnym potrzebom.

ERGO HESTIA – a dokładniej STU ERGO HESTIA S.A. posiada bardzo rozbudowaną sieć placówek na terenie całego kraju. Działa na polskim rynku od 1991 roku i należy do czołówki towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Jest laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą zdobyła w 2002 roku. Towarzystwo to oferuje ubezpieczenia OC, AC, ubezpieczenia na życie, a także oferty dla biznesu i osób podróżujących.

UNIQA TU S.A. – jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Europie Środkowej. UNIQA posiada szeroki wachlarz usług i bardzo ciekawą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Proponuje indywidualne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń OC i AC spełniające wymagania najbardziej wybrednych klientów.

LINK4 – Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – to lider ubezpieczeń direct w Polsce, jak również laureat wielu nagród i wyróżnień. Szeroka oferta i kompleksowa obsługa Klientów spotkały się z uznaniem i dużym zainteresowaniem polskich kierowców. Obecnie LINK4 oferuje klientom indywidualnym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne a firmom ubezpieczenia flot samochodowych z wykorzystaniem wielu kanałów dystrybucji: przez telefon, Internet, u agentów, brokerów, w bankach i sieciach handlowych.

Pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe:

AXA TU S.A. – jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. W Polsce AXA S.A. jest obecna od 2006 roku. Oferuje ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, wypadkowe, komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania aktywami niemal 2,6 mln klientom oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm, w tym międzynarodowych korporacji.

GENERALI S.A. – to międzynarodowa instytucja, która powstała już w roku 1831 w Treście (obecnie Włochy). W Polsce natomiast pojawiła się w 1837 roku. Obecnie należy do najbardziej prężnie działających towarzystw w zakresie usług ubezpieczeniowych takich jak: ubezpieczenia majątkowe, osobowe, na życie, fundusze emerytalne czy inwestycyjne.

HDI – dokładniej HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. – jest to marka o ponad 100 letniej tradycji na świecie. W Polsce obecna jest od ponad 10 lat. Oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

LIBERTY S.A. – należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej – Liberty Mutual, która świadczy kompleksowe usługi ubezpieczeniowe w 30 krajach Europy, Ameryki i Azji. Jest dynamicznie rozwijającym się ubezpieczycielem, który oferuje polisy przez telefon, Internet oraz w multiagencjach.

INTERRISK – Towarzystwo Ubezpieczeniowe działające 17 lat na rynku. Jego oferta skierowana jest do różnych grup klientów, ma charakter uniwersalny i elastyczny. Obejmuje ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych.

Jak dobrać odpowiednią ofertę ubezpieczeniową OC?

Jako, że zakres ubezpieczenia OC jest identyczny niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego (określa go Ustawa) przy wyborze oferty liczy się wyłącznie cena. W przypadku OC jednak nie jest to jedyna zmienna. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują szereg dodatkowych korzyści, którymi starają się zawalczyć o klienta. Dlatego, warto je wziąć pod uwagę przy analizowaniu różnych ofert.

Bardzo często wraz z ubezpieczeniem OC w pakiecie można dostać także ubezpieczenie AC, NNW lub Assistance. Ze względu na bogactwo oferty i szerokie zróżnicowanie warunków i wykluczeń wysokość składki przestaje być wyznacznikiem opłacalności danego ubezpieczenia. Najważniejszą sprawą jest uświadomienie sobie, że nie istnieje jedno, uniwersalne, najlepsze dla wszystkich ubezpieczenie komunikacyjne. Wszystko zależy od potrzeb danego klienta, uwarunkowań i sytuacji finansowej. Przy wyborze ubezpieczenia OC w szczególności należy pod uwagę wziąć zakres ubezpieczenia. Sposób, w jaki użytkuje się pojazd bezpośrednio wpływa na ryzyko wystąpienia kolizji, awarii lub kradzieży, często zupełnie wykluczając wystąpienie niektórych zagrożeń. Wybór większej liczby opcji nie wpłynie więc na zwiększenie bezpieczeństwa, ale przyczyni się to do wzrostu składki. Z kolei złe oszacowanie istniejących zagrożeń sprawi, że zawieranie umowy przyniesie tylko rozczarowanie.

Jeżeli zależy nam jedynie na ubezpieczeniu OC, a dodatkowy zakres ochrony i ewentualne korzyści nie mają dla nas znaczenia, to możemy spokojnie kierować się wyłącznie ceną i wybrać najtańszą ofertę z dostępnych na rynku.

W jaki sposób i kiedy można zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

Wielu właścicieli pojazdów pozostaje latami przy tym samym ubezpieczycielu, pomimo, że inne towarzystwa są w stanie zaproponować mu konkurencyjne stawki ubezpieczeniowe. Związane jest to głównie z obawą o nadmiar formalności wynikających ze zmiany ubezpieczyciela, wypowiadaniem umowy i zawieraniem nowej. Tymczasem proces wypowiedzenia umowy jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić jednostronicowy druk, który powinien zawierć niezbędne informacje, takie jak:

 1. Nazwę i adres zakładu ubezpieczeniowego,
 2. Imię, nazwisko i adres osoby, która wypowiada ubezpieczenie,
 3. Numer rejestracyjny i markę pojazdu, którego dotyczyło ubezpieczenie,
 4. Numer polisy, którą wypowiadamy,
 5. Okres, w którym korzystamy z ubezpieczenia,
 6. Podpis osoby wypowiadającej umowę.

Taki wypełniony formularz należy dostarczyć do odpowiedniego towarzystwa, w którym chcemy wypowiedzieć umowę. Można to zrobić na kilka różnych sposobów:

 • składając wypowiedzenie w oddziale firmy,
 • składając wypowiedzenie u agenta współpracującego z ubezpieczycielem,
 • przesłać druk pocztą, kurierem do towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • opcjonalnie – wysłać zeskanowane wypowiedzenie e-mailem lub faksem.

Termin dostarczenia wypowiedzenia jest bardzo ważny i powinien nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. W przypadku, jeżeli właściciel pojazdu nie powiadomi w odpowiednim terminie zakład o wypowiedzeniu umowy wówczas zostaje ona automatycznie przedłużona o kolejny rok.

 

 Dodaj komentarz