Prowadzenie własnego biznesu wymaga posiadania własnej siedziby. Niezależnie od tego czy wynajmujemy osobny lokal na biuro, czy wykorzystujemy mieszkanie do prowadzenia działalności gospodarczej, warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Biuro przecież to nic innego jak centrum zarządzania firmą, w którym znajdują się cenne sprzęty, urządzenia czy ważne dokumenty. Dlatego ich zniszczenie czy ewentualna utrata to dla przedsiębiorcy ogromne koszty.

Ubezpieczenia biura – kto ponosi koszt?

Głównie ubezpieczenie biura zależne jest od tego, na jakich zasadach z niego korzystamy. W przypadku lokali, które są wynajmowane w biurowcu, koszt ubezpieczenia zazwyczaj pokrywa właściciel budynku. Wówczas koszt takiej polisy może być doliczony do czynszu.  W większości przypadków ubezpieczenie takie obejmuje jedynie sam budynek i jego elementy stałe. Natomiast bez pokrycia pozostaje wyposażenie, które znajduje się wewnątrz pomieszczenia. W takim wypadku zaleca się wykupienie indywidualnej polisy.

Natomiast, jeżeli chodzi o biuro, które znajduje się w mieszkaniu, należy z jednej strony uwzględnić część wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w kosztach prowadzenia działalności, z drugiej natomiast trzeba liczyć się z wyższym podatkiem od nieruchomości, a także z koniecznością ubezpieczenia mienia.

Czynniki, które decydują o wysokości składki ubezpieczeniowej

Obliczenie składki na ubezpieczenie biura zależy od kilku kluczowych czynników, a mianowicie:

  • Położenie budynku i lokalu,
  • Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Wartość wyposażenia,
  • Istniejące zabezpieczenie przeciwwłamaniowe.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także zniżki za bezszkodowość, czyli czas w ciągu, którego nie zaistniały zdarzenia wymagające odszkodowania.

Jakie ubezpieczenie biura wybrać?

Obecnie najpopularniejszymi formami ubezpieczeń biur są pakiety ubezpieczeniowe, które w swoim zakresie posiadają między innymi:

  • ochronę od zdarzeń losowych np. pożar, zalanie, przepięcia,
  • ochronę przed działaniem osób trzecich np. kradzież z włamaniem, rabunek.

Dlatego, warto przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem zapoznać się ze szczegółami polisy i dokładnie dowiedzieć się, czy obejmuje ona na przykład poszczególne składniki mienia, które są na wyposażeniu biura. Ubezpieczenie takie jest nieobowiązkowe.  Co wcale nie oznacza, że nie warto je posiadać. Z racji dobrowolności, oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych mogą w znacznym stopniu różnić się od siebie, przede wszystkim pod względem zakresu, jak i ceny samego ubezpieczenia.

Poza ubezpieczeniem samego budynku i jego wyposażenia istnieje jeszcze możliwość wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). W niektórych branżach jest ono obowiązkowe. Muszą je posiadać m.in. adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, lekarze, architekci i rzeczoznawcy majątkowi.Dodaj komentarz